Tel: +420 775 942 343 | E-mail: stehlik.klas@volny.czVýstavba nízkoenergetických domů

vystavba-nizkoenergetickych-domu

V dnešní době je výstavba nízkoenergetických domů a staveb prakticky standardem, dle kterého se řídíme. Nízkoenergetické domy mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Proto jsou označovány jako stavby s nízkou potřebou energie na vytápění. Oproti běžným novostavbám, které splňují české stavebně-energetické předpisy, jsou náklady na vytápění nízkoenergetických domů poloviční nebo až třetinové. Zatímco současná novostavba potřebuje cca 80-120 kWh/m2 tepla, domu s nízkou spotřebou postačuje pouze 15-50 kWh tepla na vytápění. To už je významný rozdíl.

Stavba nízkoenergetického domu je oproti běžnému rodinnému domu náročnější na projektovou přípravu a kvalitu provedení stavby, nemusí však platit názor, že je tento typ stavby dražší. V dnešní době již dokážeme využívat dostupné technologie na takové úrovni, že dosahujeme obdobných cen jako u běžných novostaveb, což může být pro mnoho rodin rozhodující faktor. Navíc nízkoenergetická stavba neznamená pouze snížení nákladů na vytápění, ale také je to velmi dobré rozhodnutí pro budoucnost, která s sebou nese stálé zdražování cen energií. Proto v sobě nízkoenergetická stavba spojuje jak komfort bydlení, tak energetickou a finanční úsporu. V nepolední řadě jde také o ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů.

Ať vytápíte níkoenergetický dům čímkoli, vždy ušetříte. Je to dáno menšími tepelnými ztrátami obvodových konstrukcí domů s důkladnou vnitřní i vnější tepelnou izolací a důsledným odstraněním "tepelných mostů" a netěsností těch částí domu, kde je konstrukce či izolace zeslabena. V neposlední řadě jde o výběr kvalitních oken a jejich optimální rozmístění kvůli tepelným ztrátám a solárním ziskům.


Postup při výstavbě nízkoenergetických domů

vystavba-nizkoenergetickych-domu-postup-1

První prací na pozemku je zaměření a vytičení staveniště. Určujeme polohu domu na optimálním místě, kde bude budoucí dům založen. Množství odvezené zeminy z výkopů je závislé na přesném určení výškového osazení stavby, které může ovlivnit odvodňování pozemku v okolí stavby a zasahuje do sklonu kanalizace.

vystavba-nizkoenergetickych-domu-postup-2 Na základě správného vytičení budoucí stavby přicházejí na řadu výkopové práce. Nejprve je prováděna skrývka ornice v místě stavby, přípojek, drenáží pro odvodnění základové spáry domu i komunikačního napojení staveniště a vjezdu na pozemek, kterou je vhodné uložit na pozemku pro budoucí využití při finálních úpravách terénu např. zahradním architektem.

vystavba-nizkoenergetickych-domu-postup-3 Na vytičeném místě začínáme betonovat základy hrubé stavby. Pro nadzemní části betonových základů instalujeme bednění a po rychlém betonování následuje nutná technologická přestávka, po níž následně rostou svislé obvodové zdi a nosné konstrukce. Nadokenní překlady jsou osazovány speciálními tvarovkami dodávanými ke každé zdící technologii. Následuje budování a dimenzování stropních konstrukcí a výstavba dalších pater domu.

vystavba-nizkoenergetickych-domu-postup-4 Na věnec obvodového zdiva s kotvami je následně montován krov a na stavbu nastupují tesaři. Montáž klasického krovu je záležitostí někloka dní. Na střešní konstrukci přibývá vrstva vodorovného laťování s pojistnou hydroizolací. V rovných částech střechy je pokrývači rychle položena základní střešní krytina a následně je prováděno dokončení střechy se všemi detaily včetně klempířských prací.

vystavba-nizkoenergetickych-domu-postup-5 V interiérech stavby se provádějí štuky a omítky. Finální podobu stavby lze doladit odstínem zvolené krytiny, barvou fasády a použitými materiály okenních a dveřních rámů. V této fázi je již budoucí domov připraven k zvelebování a vybavování interiérů a exteriérů domu podle vašich představ.

Při výstabě obvodových zdí dbáme na kvalitní zateplení obvodového pláště stavby. Izolace a zateplování budov má výrazné ekonomické dopady na snižování provozních nákladů za vytápění, zlepšuje fyzický stav budovy a tím prodlužuje její životnost. Proto je naším standardem výstavba nízkoenergetických domů, která při stále stoupajících cenách energií přináší rodinám výrazný benefit v podobě úspor pušálních výdajů.