Tel: +420 775 942 343 | E-mail: stehlik.klas@volny.czVýstavba rodinných domů a garáží

vystavba-rodinnych-domu-a-garazi

Rodinné domy stavíme na klíč od základů až po střechu. V oblasti výstavby nových rodinných domů poskytujeme kompletní služby a servis. Postavíme dům dle vaší vlastní projektové dokumentace, nebo spolu s vámi a některým ze zkušených projektantů vytvoříme zcela nový originální projekt odpovídající vašim požadavkům a představám.

Oblíbeným zdrojem inspirace našich zákazníků je společnost G SERVIS, z jejíž nabídky 950 typových projektů rodinných domů můžete vybírat také vy.

Stavby provádíme ze všech druhů zdících materiálů (Poroterm, Ciliterm a jim podobných materiálů). Zdíme na maltu nebo stavby provádíme na lepidlo nebo pěnu z broušených cihel. Pracujeme s Ytongem, kde veškerý materiál odebíráme od společnosti Xela. Stropy provádíme z nosníků a Miako vložek, panelové, nebo monolitické lité z železobetonu. U rodinných domů provádíme na přání zákazníka zateplení a s dobrou tepelnou izolací ve střeše a s kvalitními okny (plastovými, nebo EURO okny), dosahujeme u našich domků kategorie nízkoenergetické.


Postup při výstavbě rodinných domů

vystavba-rodinnych-domu-postup-1

První prací na pozemku je zaměření a vytičení staveniště. Určujeme polohu domu na optimálním místě, kde bude budoucí dům založen. Množství odvezené zeminy z výkopů je závislé na přesném určení výškového osazení stavby, které může ovlivnit odvodňování pozemku v okolí stavby a zasahuje do sklonu kanalizace.

vystavba-rodinnych-domu-postup-2 Na základě správného vytičení budoucí stavby přicházejí na řadu výkopové práce. Nejprve je prováděna skrývka ornice v místě stavby, přípojek, drenáží pro odvodnění základové spáry domu i komunikačního napojení staveniště a vjezdu na pozemek, kterou je vhodné uložit na pozemku pro budoucí využití při finálních úpravách terénu např. zahradním architektem.

vystavba-rodinnych-domu-postup-3 Na vytičeném místě začínáme betonovat základy hrubé stavby. Pro nadzemní části betonových základů instalujeme bednění a po rychlém betonování následuje nutná technologická přestávka, po níž následně rostou svislé obvodové zdi a nosné konstrukce. Nadokenní překlady jsou osazovány speciálními tvarovkami dodávanými ke každé zdící technologii. Následuje budování a dimenzování stropních konstrukcí a výstavba dalších pater domu.

vystavba-rodinnych-domu-postup-4 Na věnec obvodového zdiva s kotvami je následně montován krov a na stavbu nastupují tesaři. Montáž klasického krovu je záležitostí někloka dní. Na střešní konstrukci přibývá vrstva vodorovného laťování s pojistnou hydroizolací. V rovných částech střechy je pokrývači rychle položena základní střešní krytina a následně je prováděno dokončení střechy se všemi detaily včetně klempířských prací.

vystavba-rodinnych-domu-postup-5 V interiérech stavby se provádějí štuky a omítky. Finální podobu stavby lze doladit odstínem zvolené krytiny, barvou fasády a použitými materiály okenních a dveřních rámů. V této fázi je již budoucí domov připraven k zvelebování a vybavování interiérů a exteriérů domu podle vašich představ.

Při výstabě obvodových zdí dbáme na kvalitní zateplení obvodového pláště stavby. Izolace a zateplování budov má výrazné ekonomické dopady na snižování provozních nákladů za vytápění, zlepšuje fyzický stav budovy a tím prodlužuje její životnost. Proto je naším standardem výstavba nízkoenergetických domů, která při stále stoupajících cenách energií přináší rodinám výrazný benefit v podobě úspor pušálních výdajů.